PROJEKT

Informujemy, że firma Mostel Sp. z o.o. realizowała projekt w ramach Działania 1.5 „Rozwój Przedsiębiorczości”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Numer projektu: RPMA.01.05.00-14-119/10
Tytuł projektu: „Rozwój przedsiębiorczości firmy Mostel Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację oferty”

Nasze usługi

Firma MOSTEL świadczy obecnie kompleksowe usługi dotyczące wszystkich operacji technologicznych, aby pozyskać, przerobić i na końcu uzyskać produkt końcowy, jakim są poszczególne frakcje kruszyw.

Więcej na ten temat

Nasze maszyny

W naszej ofercie znajdziesz sprzęt najwyższej klasy: przesiewacze, kruszarki, koparki, ładowarki kołowe oraz samochody ciężarowe.

Więcej na ten temat

Praca

W związku z realizacją projektu pt. „Zakup środków trwałych w celu wdrożenia innowacyjnej technologii odzyskiwania pyłu mineralnego z procesu wytwarzania kruszyw skalnych ”w województwie lubuskim nr RPLB.01.05.01-08-0080/16

Więcej na ten temat