Nasza oferta


W wyniku realizacji projektu pt. „Zakup środków trwałych w celu wdrożenia innowacyjnej technologii odzyskiwania pyłu mineralnego z procesu wytwarzania kruszyw skalnych” firma oferuję:
– świadczenie nowatorskiej usługi kruszenia skał mineralnych w sposób bezodpadowy, całkowicie bezpieczną dla środowiska naturalnego a także odzyskanie z procesu pyłu mineralnego.

Firma MOSTEL świadczy obecnie kompleksowe usługi dotyczące wszystkich operacji technologicznych, aby pozyskać, przerobić i na końcu uzyskać produkt końcowy, jakim są poszczególne frakcje kruszyw.

W swojej działalności kierujemy się zasadą kompleksowego podejścia do każdego zlecenia, a także dbałością o wysoką jakość usług. Stosowane niezmiennie od lat reguły pozwalają firmie z powodzeniem realizować jej nadrzędny cel, jakim jest dostarczanie klientom wysokiej klasy usług w zakresie budownictwa.

W skład usług w zakresie wydobycia i obróbki kruszywa wchodzi:

Wydobycie kruszywa przy użyciu koparki

Wydobycie prowadzone jest metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Do eksploatacji złoża jest używany typowy do tego celu sprzęt tj. ładowarka kołowa i koparka gąsienicowa.
Transport wydobytego kruszywa przy wykorzystaniu ładowarki do przesiewacza, bądź kruszarki w celu obróbki mechanicznej.

Ładowarka kołowa jest wykorzystywana do świadczenia mobilnych usług w zakresie wydobycia i obróbki kruszyw na etapie ich załadunku do przesiewacza, bądź kruszarki w celu obróbki mechanicznej.
Mechaniczna obróbka materiału w kruszarce lub przesiewaczu.

W przesiewaczu następuje rozdzielenie kruszywa na poszczególne frakcje, które znajdują w praktyce różne zastosowanie. Dodatkowo w celu uzyskania pożądanej frakcji można poddać obróbce kruszywo w kruszarce.
Załadunek na naczepę już obrobionego kruszywa.

Załadunek przy użyciu ładowarki, na naczepę podstawioną przez klienta.

Produktem końcowym są konkretne frakcje kruszyw naturalnych jak np.:

– Piaski, które można podzielić na:
– Piasek sucho siany
– Piasek łamany
– Żwiry,
– Mieszanki do stabilizacji mechanicznej

Otrzymane kruszywo znajduje różnorodne zastosowanie:

przy produkcji betonu towarowego i prefabrykacji;
w budownictwie:
– mieszkaniowym, przemysłowym, specjalistycznym
– drogowo – mostowym
– hydrotechnicznym.
– w drogownictwie (kruszywa łamane):
– produkcja mas bitumicznych (wg norm europejskich)
– wykonawstwo podbudów drogowych oraz kolejowych
– wykonawstwo nawierzchni lotniskowych, pasów startowych, płyt postojowych