Nasza oferta

Firma MOSTEL świadczy obecnie kompleksowe usługi w branży górniczej i budowlanej.

Oferujemy:

KRUSZYWA NATURALNE I ŁAMANE:

 • piaski i żwiry
 • mieszanki mineralne
 • grysy
 • kamień hydrotechniczny
 • kamień architektury ogrodowej
 • kruszywa pod indywidualne zamówienie klienta

Dostępny asortyment znajduje się w zakładce KOPALNIE

 

USŁUGI SPRZĘTOWE:

 • wydobycie kruszyw
 • przeróbka kopaliny
 • transport materiału skalnego
 • wynajem sprzętu
 • usługi ziemne

Dostępny sprzęt i usługi znajduje się w zakładce SPRZĘT

 

USŁUGI STRZAŁOWE:

 • kompleksowe usługi strzałowe w górnictwie odkrywkowym
 • makroniwelacje terenu przy użyciu materiałów wybuchowych
 • strzelanie inżynieryjne przy pracach budowlanych