Projekty Unijne

MOSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wysokogatunkowych kruszyw budowlanych”

Projekt polega na wdrożeniu własnej, nowatorskiej technologii dotyczącej wytwarzania wysokogatunkowych kruszyw

budowlanych, opracowanej w wyniku prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez MOSTEL oraz zleconych –

przeprowadzonych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Wartość projektu: 10 041 250,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 000 000,00 zł