Projekty Unijne

Firma MOSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup środków trwałych w celu wdrożenia innowacyjnej technologii odzyskiwania pyłu mineralnego z procesu wytwarzania kruszyw skalnych”.

Celem projektu jest wdrożenie nowatorskiej technologii dotyczącej sposobu odzyskiwania pyłu mineralnego z procesu wytwarzania kruszyw skalnych, opracowanej w wyniku prac B+R przeprowadzonych przez firmę MOSTEL.

Rezultatem projektu będzie świadczenie mobilnej usługi kruszenia skał mineralnych. Dzięki temu można uzyskać szeroką gamę produktów, tj.: podbudowę drogową, grysy i piasek łamany oraz produkt uboczny w postaci pyłu mineralnego.

Wartość projektu: 13 474 513,47 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 500 000 PLN