Budownictwo

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie robót inwestycyjnych, zapewniając wsparcie na poziomie logistyki, dostarczenia materiałów, wykonania nawierzchni drogowej oraz elementów przynależących takich jak chodniki, podjazdy, ścieżki rowerowe i parkingi.

Duży i zróżnicowany potencjał pozwala na realizację niemal każdego rodzaju robót ziemnych, miedzy innymi:

makroniwelacje terenu

wykopy budowlane z wywozem gruntu

wymiany gruntu

korytowanie i nasypy drogowe

rekultywacje

plantowanie terenu

wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, kostki brukowej

prace specjalistyczne

Obecna realizacja: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Prace: Dostawa kamienia hydrotechnicznego oraz wykonanie narzutu kamiennego na grobli wyspy